Konstfrämjandet Västernorrland

Wander Wonder

  Nomad - Lena Stenberg


                       

                        LENA STENBERG

                        RÀJÀT - BORDERS - GRENSER

                        22.04.2023 - 18.06.2023


               Gränser - Borders  

                Nordens Hus  Torshavn. Färöarna.   20 Febr - 5 Mars. 2023

               

Scenografi nya Kiruna.

                  1-4 september 2022. invigning av nya City . Kiruna.ODLA  Workshop Utvällinge 2022.       

29 APR  10:00 –16.00.    30 APR 10.00 -16:002 JULI   10:00 –16.00.      3 JULI 10.00 -16.00

www.xsites.se/odla/

Plats för konst. 2022.  Gällivare

Till min skisside har jag har hämtat inspiration från den natur som  omger Gällivare. Lågfjällen. 
Och den samiska kulturen, som är en vagga för samhället. 

Började arbeta utifrån  fjäll lanskapet. Omarbeta ett fotografi jag tagit till en fjällkedja. 
Det temat blev också fristående tredimensionella skulpturer, bänkar och sittplatser. 
Kedjan är ett mönster som återkommer mycket i samiskt ornamentik. 
Tänkte också på en Seite som jag sett i fjällvärden. Format som fingrar. 
Förstärkte hand formen.Formen för en sittplats eller två. 

Copyright 2014    Lena Stenberg