Fotografisk bok Sápmi 2000


          Lena Stenberg - Mobilitet.

     Lena Stenberg. Årosjokk - Dark clouds

Markanvändning - ett projekt om exploatering av mark.

UMEÅ 2014 - VÄSTERBOTTENS MUSEUM  


      Sámi Contemporary               

      10.7.- 27.9. 2015. Berlin            

           Lena Stenberg. 

           Respect indigenous rigts.          

           No mining reeinders herding area                                                                                                          

               Lena Stenberg. 

                  Summernight  Photocollage

                  Winterdays  Photocollage